Czym jest jak też kiedy jest konieczne leczenie kanałowe ząbków?

Endodoncja jest to dyscyplina stomatologii zajmująca się oceną, prewencją i leczeniem chorób tkanek leżących wewnątrz zęba a również tkanek okołowierzchołkowych, zatem okrywających wierzchołek korzenia zęba.
Jest to jedna z w najwyższym stopniu dynamicznie rozwijających się gałęzi odontologii.

suplement

Autor: BRAUN

Dzięki kanałowemu leczeniu możliwym staje się współcześnie ocalenie zęba przed jego usunięciem i wieloletnie utrzymanie go . Leczenie kanałowe jest nieodzowne w przypadku kiedy miazga zębowa, zatem nerw i naczynia krwionośne w środku zęba znajdą się w stanie zapalenia nieodwracalnego. Częstą przyczyną takiego stanu jest nieleczona bądź źle leczona próchnica. Podstawowym objawem jest wtenczas uporczywy, nasilający się ból ząbka. Szybkie rozpoznanie oraz odpowiednio prędko zaczęte Leczenie kanałowe pod mikroskopem Wrocław pozwala wyeliminować niedomagania bólowe przy zachowaniu własnego ząbka.
Kanałowe leczenie jest konieczne też we wszystkich przypadkach obumarcia miazgi, co niekoniecznie musi mieć związek z próchnicą, może także być następstwem urazu zęba. Leczenie kanałowe jest też alternatywą dla wyeliminowania ząbka w przypadkach rozwoju bakterii beztlenowych oraz zaawansowanych wypadków zapaleń tkanek otaczających wierzchołek korzenia zęba. Leczenie kanałowe może być pierwotne bądź wtórne. Pierwotne leczenie to leczenie zęba, jaki nigdy w przeszłości nie był kanałowo leczony, wtórne leczenie to ponowne leczenie kanałowe (wybierz profesjonalne leczenie kanałowe), rewizja zęba.

Powtórne kanałowe leczenie wykonuje się gdy pierwotne leczenie nie przyniosło pomyślnego rezultatu, kiedy zostało niepoprawnie przeprowadzone, kanały nie zostały prawidłowo wypełnione na całkowitej długości.